Štát zaviedol povinnosť pre firmy, potrebný nástroj pre Linux a macOS neposkytuje

DSL.sk sa v najnovšom článku venuje skutočnosti, že na overenie elektronického podpisu pri diaľkovom spojení s úradmi verejnej správy dodávateľ softwéru okolo prihlasovacieho/overovacieho mechanizmu pre tento dokument neposkytuje program pre nepoužívateľnov systému Windows.

Na overenie elektronického podpisu sú používatelia Linuxu alebo MacOS vynútený odovzdávať tretím stranám údaje ako je adresa bydliska, rodné číslo, údaje v samotnom podpisovanom dokumente.

Operačný systém Windows je známi svojou špehovacou funkcionalitou a úrady verejnej správy vo viacerých krajinách sveta ho nemajú dovolené používať.

Viac v článku Štát zaviedol povinnosť pre firmy, potrebný nástroj pre Linux a macOS neposkytuje.