Za osem rokov politika výroby energie z OZE predražila Slovákom cenu za elektrinu o 3 miliardy eur

SITA zverejnila informáciu o cene politiky získavania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Za vykazované obdobie, roky 2011 – 2018, to bolo viac ako 3 000 000 000 €. Za roky 2009 a 2010 údaje nie sú. Platná legislatíva zber a zverejňovanie doplatkov vtedy nevyžadovala.

V minulom roku, 2018, bol doplatok za „zelenú“ elektrinu 475 500 000€. Z toho na OZE išlo 378 000 000€ a na KVET, kombinovanú výrobou elektriny a tepla, išlo viac ako 97 000 000€.

Najviac Slováci podporili v minulom roku výrobu elektriny veľkými slnečnými elektrárňami. Doplatok pre ne za vlaňajšok predstavoval 213 000 000€, nasledovali zdroje na biomasu vo výške 69 000 000€. Bioplynovým elektrárňam sme doplatili 64 000 000€, kombinovaná výroba elektriny a tepla prostredníctvom zemného plynu vytiahla z vrecák takmer 60 000 000€ a 30 000 000€ získali malé vodné elektrárne.

„Veľká reforma obnoviteľných zdrojov“

„Energetickí odborníci hovoria, že systém podpory veľkých OZE alebo KVETu nebol na Slovensku najšťastnejšie pripravený, keďže všetka podpora zostala na pleciach spotrebiteľov elektriny,“ SITA píše ďalej. Anonymný energetickí odborníci, na ktorých sa odvoláva, nemajú pravdu. Politika podpory OZE alebo KVETu bola pripravená šťastne (pre určité organizované skupiny).

„Viackrát boli medializované informácie, že podpora pre zelenú elektrinu sa v minulosti robila na rýchlo, pre zopár “vyvolených“. Celý systém podpory zelenej elektriny na Slovensku by sa mal zmeniť k lepšiemu vďaka veľkej reforme obnoviteľných zdrojov energií, ktorú od začiatku tohto roka postupne zavádza do praxe súčasné vedenie Ministerstva hospodárstva SR,“ pokračuje ďalej článok SITA.