Zo života

Takto vylepšiť výnimku vstupu veľkej skupiny motoriek do pešej zóny mesta

Ospalé sobotné dopoludnie. Idem si tak na bicykli dolu Dolnou ulicou – nie sme vo Zvolene, tak po námestí môžme – keď sa zrazu oproti mne objaví skupina asi 50tich motorkárov idúci na silných strojoch. Nevyzerajú ako rozvozári, rezidenti, ani ako zásobovanie. Polícia – mestská, štátna – nikde. Ľudia im ustupujú.

Čo to má byť, čo je to za drzosť? Prvotný impulz: Zastaviť ich! Vec na nepodarila: v momente sa ukázala značná technická i početná prevaha. Ústup. Banda pokračuje ďalej.

Mám to nechať tak? Budú títo drzo narúšať naše rokmi overené pravidlá: nezabiješ, nepokradneš… nevstúpiš svojím autom na pešiu zónu v Banskej Bystrici? Pravidlá, ktoré všetci spoločne dodržiavame. Vzdať sa a prehrať boj? Nie, treba si doma upratať.

Prichádzajúc do miesta ich koncentrácie pod morový stĺp, z diaľky vidím pri nich mestskú políciu. Poteším sa – vari sa aj oni rozhodli postaviť tejto presile a vec riešia? Po príchode k nim absolútne schladenie: na vstup na námestie majú povolenie.

Kde bola informácia?

Začal rozhovor s prítomnými na mieste počas ktorého došlo aj na vysvetľovanie prečo policajta odievame do uniformy. Uniforma v prípade silovej zložky predstavuje základnú informáciu, že – môže – ísť o človeka oprávneného jednať v danom smere.

Tak ako pracovník SBS má byť v prevádzke zo zákona označený aby ho bolo možné odlíšiť od radového zákazníka, tak sa pýtam, akú podobu mala pre okoloidúceho informácia, že skupina 50tich motorkárov sa v pešej zóne nachádza na základe oficiálneho povolenia a nie na základe svojvôle? Bola takáto informácia prítomná? V akej forme?

Policajný sprievod v prípade podobnej ohlásenej akcie je dobrovoľný. Neprideľuje sa automaticky, môže si o neho požiadať organizátor. Možno neskúsenosť organizátora spôsobila, že si eskortu počas presunu po pešej zóny nevyžiadal.

Počas rozhovoru s účastníkmi prišla ku mne informácia, že skorej v tento deň sa konal na pešej zóne sprievod väčšej skupiny cyklistov vrátane eskorty, pokiaľ sa dobre pamätám, mestských policajtov. Bolo na námestí v posledné dni iné, podobné zhromaždenie dopravných prostriedkov? Ak áno, malo eskortu?

Ako lepšie ošetriť výnimku vstupu veľkej skupiny motoristov do pešej zóny

Policajný sprievod je dobrovoľný a ako ukazuje prax, nie každý organizátor vidí potrebu požiadať o túto možnosť. Navrhujem vytvoriť na úrovni radnice smernicu, keď pri udeľovaní výnimky zo zákazu vstupu motorových vozidiel do pešej zóny mesta väčšiemu množstvu účastníkov bude takémuto sprievodu automaticky pridelený eskort minimálne vozidlom mestskej polície. Takto sa aj okoloidúci občania budú môcť rýchlo dovtípiť, že sa jedná o oficiálnu akciu a nie o „nájazd banditov“.

Moje slová si bude čítať aj organizátor a tomu je venovaný tento odstavec. K čomu vpád 50 silných strojov do pokojnej časti mesta slúžil? Na čo to bolo dobré? Toto nie je rečnícka otázka, ja sa ozaj pýtam. Možno to malo nejakých vyšší spoločenský význam, veď mali sme v Bystrici podobné akcie, ktoré na niečo stáli.

Takto neinformovaný to nateraz vnímam ako prázdny „prejazd tlupy spotrebiteľov“. Nuž čo, ak vaša duša túži pochváliť sa kamarátovi peknou motorkou, nech sa páči. Je to aj váš spoločný priestor do ktorého má právo ktokoľvek po dodržaní náležitostí vstúpiť.

Takže nech sa na mňa vážený organizátor nehnevá, ale mal zabezpečiť aby bolo aj u okoloidúcich očividné, že sú tam zákonne. Keďže sa ukázalo, že ide o legálnu akciu, je namieste z mojej strany ospravedlniť sa. Ak niekomu vznikla materiálna škoda, som ochotný ju uhradiť. A ostatným: nepadáme na duchu, držíme stroj.

4 thoughts on “Takto vylepšiť výnimku vstupu veľkej skupiny motoriek do pešej zóny mesta

  • Dovolím si vyjadriť svoj názor. Som účastníčka daného ženského zrazu. Zatiaľ som nemala možnosť vidieť krásu Vášho mesta, preto som veľmi vďačná organizátorkam, že mi ho ukázali v plnej kráse, aj keď po počutí ako si sa zachoval, mi to moc znepríjemnilo zážitok. Máš jedno šťastie a aj ja, že som daný incident nevidela, lebo som išla v sprievode v zadu. Ak by si bol len kúsok normálny, vzdelaný a inteligentný chlap a nepáčilo sa ti, že sme s povolením vstúpili na pešiu zónu, mohol si to riešiť úplne inak a predovšetkým ľudsky. Napríklad by si mohol prísť za nami opýtať sa, či máme povolenie a aj na ostatné otázky, ktoré by ťa zaujímali. Som si úplne istá, že každá z nás by ti veľmi ráda zodpovedala. Vypočuli by sme si tvoj názor, aj keď by bol úplne iný ako náš. O tom to je, rozprávať sa a rešpektovať názory aj keď sú rozlišné. To čo si spravil ty, je neprijateľné. Vrazil si medzi dve motorkárky s bicyklom, aj keď si videl, že jedna z nich padá na zem aj s motorkou. Neuvedomil si si, že napadáš bezbranné ženy, ktoré nič zle nespravili. Týmto si vyjadril čo si zač. Ak taký ľudia a takou formou budú bojovať v našom štáte za spravodlivosť, skončili sme. Si hanba národa. Ja osobne sa hanbím za teba. Pevne verím že si vstúpiš do svojho svedomia a svoju silu bojovať za spravodlivosť začneš využívať tam, kde je to ozaj potrebné a bez toho aby si napádal nevinné ženské.

    • Tak napísali ste vaše videnie. Ja som videl anonymnú tlupu motorkárov v helmách, ktorá drzo narušila našu pešiu zónu. Tlupa bola bez policajného doprovodu ako informácie, že majú legálne povolenie. Vo vašej reakcie niekoľko krát spomínate „bezbranné ženy“, vychyľujúc tak diskusii do vášho sveta „zlý hajzel vs. krehká žena“. Aj ženy páchajú „rovnako účinné“ trestné činy ako muži. V tomto je rovnosť pred zákonom. Banda motorkárov – mužov aj žien – nemala na pešej zóne v takejto forme čo robiť. Pokiaľ si chcete dať svoje „stretnutie spotrebiteľov silných motoriek“ u nás na námestí – čo môžete lebo je to aj váš priestor – tak sa bolo treba označiť napr. oficiálnym vozidlom silových zložiek. Ja by som odstúpil a čakal kým sprievod prejde, tak ako to robím napr. keď ide sprievod veteránov. Vaša „demonštrácia“ (v zmysle „ukázať sa“) mala mimoriadne nevhodnú formu.

  • Motorkár jak repa

    Ja som v živote ubohejší článok mentalistu nečítala 🤣 toľko sračiek po kope môže vyhodiť iba latrina čo máš v hlave. Ja ani nechcem vedieť koľko ľudí si si pohneval 🤣 tam jazdí na bike a daj nám chlapom aj ženám na poriadnych silných strojoch pokoj.
    A nezabudni na buzna gate

    • No a ktorá časť článku sa vám vidí najslabšia? Rozpíšem ju a viac priblížim vašej úrovni.

Komentáre sú uzavreté.