Správy

Verejná doprava v Banskej Bystrici a okolí je poskytovaná zaostalým spôsobom aj začiatkom roka 2020

Napriek tomu, že od poľadovice z 2.12.2018, počas ktorej skolabovala MHD v Banskej Bystrici a okolí, ubehlo už viac ako rok, verejná doprava je naďalej poskytovaná rovnakým, informačne zaostalým spôsobom. Ako to napraviť?

SAD ZV a MDP BB by mohli konečne začať zverejňovať polohu svojich vozidiel aby cestujúci mali info o aktuálnom meškaní a nemuseli mrznúť na zastávkach. Prešov to tak robí, ŽSR to tak robí, Praha to tak robí, vo vedení bystrických dopravcov „zdochol pes“.

Sprístupnenie aktuálnej polohy autobusov

V krátkosti si pripomeňme čo sa začiatkom decembra 2018 stalo, pretože v tento deň sa informačne zaostalý spôsob poskytovania služby verejnej dopravy v meste pod Urpínom ukázal v plnej nahote.

Autobus spoločnosti SAD ZV linky 601455 v jarku pod Badínom, 2.12.2018
Autobus spoločnosti SAD ZV linky 601455 v jarku pod Badínom, 2.12.2018

V Banskej Bystrici nastala 2.12.2018 taká poľadovica, že chodníky a cesty sa premenili na klziská. Kĺzali sa všetci – chodci, autá, cestárske vozy a samozrejme i autobusy.

Skrížený autobus na Pieninskej ulici v Sásovej v dôsledku poľadovice, 2.12.2018
Skrížený autobus na Pieninskej ulici v Sásovej v dôsledku poľadovice, 2.12.2018

Ako dôsledok poľadovice prestalo premávať niekoľko liniek – vozidlá skončili skrížené na ceste, v jarku alebo ich šoféri radšej odstavili čakajúc na posypový voz cestárov.

Odstavené vozidlá pri Námestí Ľ. Štúra - lepšie 2 hodiny počkať, než 2 dni vyklepávať plechy - poľadovica, Banská Bystrica, 2.12.2018
Odstavené vozidlá pri Námestí Ľ. Štúra – lepšie 2 hodiny počkať, než 2 dni vyklepávať plechy – poľadovica, Banská Bystrica, 2.12.2018

Dôsledok poľadovice bol, že Bystričania mrzli na zastávkach, pretože nemali informáciu, že autobusy… sa nehýbu. „Mešká“ sa však častejšie ako len „raz do roka“.

Autobus nepôjde, no ty sa o tom nemáš ako dozvedieť

Poľadovica nie je jediný spôsob, ktorý vyradí linku MHD von z hry. Častejšie sú to dôvody ako napríklad technická porucha alebo dopravná nehoda.

Dopravná nehoda trolejbusu linky 5 na križovatke pri starých kasárňach, Banská Bystrica
Dopravná nehoda trolejbusu linky 5 na križovatke pri starých kasárňach, Banská Bystrica

Dopravných nehôd, v ktorých sa účastní aj vozidlo MHD, pričom spravidla nie chybou jeho vodiča, je len na území mesta do roka niekoľko. Koľko meškajúcich liniek eviduje ročne SAD ZV poskytujúca dopravu v značnej časti BBSK?

Trolejbus nepôjde, no ty sa o tom nedozvieš. Dopravná nehoda trolejbusu, Banská Bystrica, 2019
Trolejbus nepôjde, no ty sa o tom nedozvieš. Dopravná nehoda trolejbusu, Banská Bystrica, 2019

Riešením je aby prevádzkovatelia verejnej dopravy – SAD ZV a MDP BB – cez svoje servery začali „verejne zverejňovať“ aktuálnu polohu autobusov. Softwaroví vývojári tak môžu zostrojiť náležité aplikácie informujúce o aktuálnej polohe vozidla prípadne jeho meškaní.

Cestovné poriadky v strojovo spracovateľnom formáte

Produktov nezávislých vývojárov aplikácií venujúcich sa verejnej doprave je niekoľko. Spomeňme iMHD alebo MHD Banská Bystrica. Jednou z hlavných prekážok, s ktorou sa nezávislí vývojári stretávajú je neprehľadný spôsob zverejňovania rozpisov jednotlivých liniek.

Riešením je zverejňovať rozpisy autobusov v štandardných dopravných formátoch ako napríklad GTFS. Marek Vigaš, tvorca aplikácie MHD Banská Bystrica v rozhovore pre OIE povedal, že „najlepšie ako prvé by bolo aby dopravca sprístupnili cestovné poriadky v spracovateľnej podobe, nie pdf-ka, ideálne csv/xml/excel/json.

Ako prekonať technické prekážky?

Ak majú prevádzkovatelia problém s náležitým informačným spracovaním nimi dodávanej služby (s jeho technickým riešením), nech sa popýtajú „ako na to“ v Prešove, kde miestna MHDčka prevádzkuje systém na informačne veľmi vysokej úrovni.

Snímka aplikácie MHDčky Prešov aj s aktuálnou polohou autobusu
Snímka aplikácie MHDčky Prešov aj s aktuálnou polohou autobusu

Odporúčanie pre objednávateľa služby verejnej dopravy

Pri uzatváraní novej zmluvy sa objednávateľovi služby odporúča zahrnúť do dohody s prevádzkovateľom aj požiadavku na sprístupnenie aktuálnej polohy autobusov, zoznamu zastávok, cestovných rozpisov, zoznamu liniek cez štandardizované dopravné API ako napr. GTFS.

2 thoughts on “Verejná doprava v Banskej Bystrici a okolí je poskytovaná zaostalým spôsobom aj začiatkom roka 2020

  • Podobná téma sa riešila aj na platforme Slovensko.digital. Tu je odkaz https://platforma.slovensko.digital/t/otvorene-data-o-mhd-mesto-banska-bystrica-a-vuc-banska-bystrica/5657

    V diskusii je uvedený aj takýto komentár:

    (19.6.2018) Na poslednom rokovaní mestskej komisie pre dopravu povedal riaditeľ Dopravného podniku, na margo kvality dát:

    Ing. Miroslav Snopko – naše dáta v súčasnosti nie sú v takom rozsahu, aby bolo možné začať využívanie iných spôsobov informovania o cestovaní. V súčasnej dobe je pripravované SAD Zvolen výberové konanie na nový odbavovací systém, sledovanie vozidiel s tým, aby objednávateľ výkonov vo verejnom záujme mal možnosť kontrolovať výkony. Sme si vedomí toho, že v tejto oblasti sme pozadu a je potrebné začať využívať moderné formy.

    • Vďaka za odkaz. Koment je viac ako pol roka starý. Nevieš ako, už „dovýberovo-konali“?

Komentáre sú uzavreté.