Prečo toľko startupov hľadá vývojárov ovládajúcich Ruby-on-rails?

Položili ste si už otázku prečo toľko startupov hľadá vývojárov ovládajúcich Ruby-on-rails? Ak áno, tu je odpoveď:

Ruby on rails
Ruby on rails

Je to technológia hipsterov. Pracujú na internetovom startupe používajúcom Rails alebo Node.js poháňanom MongoDB. Kúpia .io doménu s menom, ktoré obyčajne končí na „er“ ale pred tým odstránia „e“. Celé to píšu v editore Sublime Text na svojom macbooku pokým sedia, a chlípu kávu v Starbuckse. Keď sa ich ľudia opýtajú na ich povolanie hovoria si „programátor umelec“.

Svätá pravda :-)
Svätá pravda 🙂