Startupy

Bežci dali Strave stravu a takto ju vykŕmili

Pre tých, ktorí o Strave ešte nepočuli alebo pre tých, ktorí nevidia zmysel v tom mať pri sebe počas behu telefón so zapnutým GPS uvádzame, že Strava je apka na meranie pohybovej aktivity. Myslí sa tým hlavne beh, turistika, bicykel. Prvotne je určená pre športovcov, ktorí cez ňu merajú svoje atletické výkony.

Firma je z USA, má sídlo v San Francisku a bola založená v 2009. Zdá sa, že je to jeden zo vzácnych príkladov úspechu, keď sa z n-tého „task managera“ podarí vybudovať serióznu spoločnosť.

Strava nedávno zverejnila na svojich stránkach tepelnú agregovanú mapu pohybu svojich používateľov z celého sveta. Súčasťou tejto veľmi podrobnej mapy je aj Slovensko a Česko. Po jej prezretí objavíte okrem iného tipy na zaujímavé cyklotrasy alebo turistické chodníky.

Tepelná mapa pohybu v Banskej Bystrici a okolí
Tepelná mapa pohybu v Banskej Bystrici a okolí

Zaujímavé na tom je, že táto krásna a vcelku podrobná bola zostavená iba z dát jednej spoločnosti. Táák a teraz si predstavme k akým dátam má prístup prevádzkovateľ siete družíc GPS.