Webstránky

Ako získať zálohu stránky zo zálohovacieho systému spolku vpsFree.cz

V tomto texte si ukážeme ako získať súbory z automatickej zálohy serverov vrámci spolku vpsFree.cz.

Scenár

Zachraňovaná stránka beží na CMS WordPress a doméne zachnanovanadomena.sk. Na úspešné obnovenie wordpressovskej stránky vždy potrebujeme súbory a databázu.

Vytvorenie „hracieho“ VPS a zapnutie zálohy

Najskôr vytvoríme VPS na hranie s názvom „hracie“ [VPS]. Pod cestou „VPS > New VPS“ v „Location“ vyberieme „Playground“ a klikneme na „next„. Nastavenia (verzia operačného systému…) zvolíme identické s našim ostrým serverom.

Playground VPS

Na ceste „Backups > VPS Backups“ klikneme na „Mount“ pri „snapshote“ (zálohe), z ktorej chceme navrátiť údaje.

Zapojenie

Zálohu zapneme („snapshot“ „moutneme„) pre „hracie“ pod cestu („mountpoint„) /mnt/data1.

Mountpoint

Vytvorime si heslo a prihlásime na „hracie“ VPS cez terminál ako root.

Poznámka: Celý čas pracujeme na „hracom“ VPS ako root

Získanie súborov

Keďže je to nové, čisté VPSko nainštalujeme si základné príkazy:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install nano zip

Súbory stránky zo zálohy na nachádzajú pod cestou /mnt/data1/var/www/zachnanovanadomena.sk/. Vojdeme do adresára:

cd /mnt/data1/var/www/zachnanovanadomena.sk/

Zazipujeme súbory. Vytvorený zipový súbor uložíme do /root/, pretože mountnutá partícia (zapnutá záloha) neumožňuje do zálohy zapisovať, je „read only„:

zip -r /root/zachnanovanadomena.sk.zip .

Všimnite si aj tú bodku na konci. Aj s tou treba príkaz zadať.

Získanie databázy

Obnova databázy bude tvrdší oriešok, ale rozlúskneme aj ten. Najskôr si nainštalujeme verziu databázy, ktorú používame na ostrom servery. Príkaz na zistenie verzie DB:

mysql -V

Ja používam MySql 5.x:

apt-get install mysql-server-5.x

Teraz nakopírujeme fyzické súbory databázy zo zálohy (/mnt/data1/var/lib/mysql) medzi databázy „hracieho“ VPS (/var/lib/mysql). Najskôr ale zastavíme MySql:

service mysql stop
cd /mnt/data1/var/lib/mysql
zip -r /var/lib/mysql/db_zo_zalohy.zip .
cd /var/lib/mysql/
unzip -o db_zo_zalohy.zip
service mysql start

Keďže sme prepísali aktuálne súbory na „hracom“ databázovými súbormi zo zálohy treba preinštalovať mysql-server-5.x. K dispozícii sú 2 príkazy:

sudo dpkg-reconfigure mysql-server-5.x

alebo

sudo apt-get install --reinstall mysql-server-5.x

Mne sa chytil ten prvý. Pustíme databázu:

service mysql status
service mysql start

Nazrieme do wp-config.php stránky zachnanovanadomena.sk a pozrieme si nazov_databazy, prihlasovacie_meno, prihlasovacie_heslo a dumpneme ju do /root/

nano /mnt/data1/var/www/zachnanovanadomena.sk/wp-config.php
mysqldump -u prihlasovacie_meno -p'prihlasovacie_heslo' nazov_databazy | gzip -9 > nazov_databazy_zaloha.sql.gz

Stiahneme si pripravené zálohy na ostrý server cez sftp:

sftp root@185.8.164.49
get zachnanovanadomena.sk.zip
get nazov_databazy_zaloha.sql.gz
exit

Hotovo

V tomto kroku máme na ostrom servery dáta stránky zachnanovanadomena.sk z poslednej automatickej zálohy, ktoré vykonáva na svojich serveroch spolok vpsFree. „Unmountneme snapshot“ v nastaveniach „hracieho“ VPSka a vymažeme „hracie“ VPSko.

Úloha splnená, dáta získané.