Sociálne siete

Facebook umožňuje vytvoriť ankety pomocou nástroja Questions

Facebook Questions je nástroj pomocou, ktorého sa môžete priateľov spýtať na čokoľvek. Samozrejme, to môžte aj pomocou klasického statusu, no pri Otázke majú odpovede vhodnú štruktúru. Vytvorením Otázky vlastne vytvárate anketu, kde si predpĺňate odpovede. Super je, že máte možnosť nastaviť, aby ostatným bolo umožnené dopĺňať odpovede. Ankety sa dajú aj komentovať.

Questions zatiaľ nie sú sprístupnené v slovenskom jazyku (ani v českom). Ak ich chcete vyskúšať, musíte si zvoliť jazyk, v ktorom sú povolené, napríklad angličtinu. Jazyk zmeníte pomocou ikonky, ktorá je vedľa tlačídla Chat v spodnej časti stránky. Ak tam ikonku nevidíte, zmenu môžete spraviť aj v nastaveniach účtu na facebook.com/editaccount.php?language. Keď ankety budú prístupné aj v slovenčine, budeme vás informovať.

Ak to teda chcete vyskúšať, zvolte si angličtinu, prejdite na stránku facebook.com/questions a tam kliknite na „Get Questions Now“.

Facebook stránka nástroja Questions
Facebook stránka nástroja Questions

Po povolení nástroja sa vám objaví možnosť pridať Question, ktorá sa nachádza v ponuke spolu s pridávaním statusu. Môžete vytvoriť len samotnú otázku, vtedy priatelia budú odpovede pridávať sami, alebo odpovede napíšete vy a povolíte/nepovolíte možnosť vkladania nových odpovedí.

Ukážka pridávania Otázky
Ukážka pridávania Otázky

Anketa s otázkou sa objaví priateľom na nástenke, ktorí môžu hneď hlasovať a aj zdielať anketu ďalej medzi svojími priateľmi.

Detail Otázky
Detail Otázky

Táto služba nie je žiadna novinka a facebook ju testuje približne rok. Vo štvrtok 26.3.2011 ju aktualizoval a spístupnil.