Webstránky

Google Chrome bude schopné komunikácie v reálnom čase

Minulý mesiac predstavila firma Google open-source projekt s názvom WebRTC, ktorého cieľom je umožniť komunikáciu v reálnom čase prostredníctvom webového prehliadača. Na jeho realizáciu sa používa jednoduché Javascriptové API. Teraz spravili prvý krok k zavedeniu WebRTC do svojho prehliadača Google Chrome.

Projekt je výsledkom akvizície spoločnosti Global IP Solutions (GIPS) Googlom. Po jej akvizícií Google uvoľnil technológiu WebRTC pod voľnou BSD licenciou.

V súčasnosti komunikácia v reálnom čase (prenos audio a video) vyžaduje proprietárne technológie v podobe samostatného klienta či pluginu do webového prehliadača. Dokonca aj video chat integrovaný v službe Gmail vyžaduje inštaláciu proprietárneho pluginu.

Znenie oficiálneho oznámenia: “Keď budeme hotoví, každý webový vývojár bude schopný tvoriť RTC aplikácie porovnateľné s google Talk klientom v službe Gmail, bez nutnosti použitia akýchkoľvek pluginov, len s WebRTC komponentmi bežiacimi v sandboxe. “ Len s použitím jazyka HTML a Javascriptu. Je to výkonná technológia schopná v budúcnosti konkurovať službám ako napríklad Skype.

Architektúra WebRTC

Skôr ako bude technológia integrovaná do prehliadača Chrome, bude súčasťou open source verzie z ktorej vychádza, projektu Google Chromium. Nie všetky súčasti WebRTC budú ihneď zakomponované, niektoré, ako Javascript API pre audio a video budú pre projekt sprístupnené neskôr.

Google vidí v technológií veľkú budúcnosť. Spoločnosť je lídrom vo svete webových technológií a s pomocou WebRTC má možnosť presunúť ďalší významný typ desktopových aplikácií do prostredia webového rozhrania. Na dosiahnutie tohto cieľa oslovili aj ďalších vývojárov webových prehliadačov, Mozilla Firefox a Opery, aby využili potenciál tejto technológie.

[via Digitizor]