Startupy

Startup Visual.ly umožní tvorbu datavizualizácií

Vizualizácie a infografiky sprostredkúvajú ľudom poznanie inak neprehľadných informácií a to často až v umelecky podanej forme. Dobré vizualizácie môžu byť veľmi efektívne v podaní informácie, tak ako môžu byť zle interpretované vizualizácie zdrojom dezinformácií. To je dôvod prečo sú data vizualizácie a infografiky v súčasnosti tak populárne. Ľudia ich milujú.

Včera startup s názvom Visual.ly spustil online databázu 2000 vlastných vizualizácií, čo je, ako tvrdí zakladateľ Stewarta Lagille, v súčasnosti najväčšia databáza tohto druhu na internete. Taktiež sa na stránke projektu nachádza služba Twitterize Yourself, ktorá umožňuje vytvoriť infografiku porovnávajúcu váš Twitter účet s ktorýmkoľvek iným profilom či vytvorenie si avatara na základe údajov získaných z vášho účtu.

Databáza obsahuje vizualizácie a infografiky na najrozmanitejšie spoločenské témy ako šport, technológie či ekonomika. Spoločnosť prisľúbila spustenie ďalších služieb umožňujúcich vytváranie vlastných vizualizácií vložením dát a následnou úpravou. Sprístupňovať by ich chcela priebežne počas roka. Stránka bola spustená za podpory významných partnerov ako The Atlantic, GOOD Magazine, CNNMoney.com, eBay či The National Geographic.

Na internete je v súčasnosti viacero projektov s podobným zameraním, avšak Visual.ly stavia svoj úspech na zdieľaní vizualizácií používateľmi a taktiež sa viac zameriava na samotnú vizualizáciu, ako na dáta ktoré reprezentuje. Umožňuje tvorbu, vkladanie vlastných prác a ich následné zdieľanie či komentovanie.

Visual.ly
Visual.ly
Visual.ly
Visual.ly

Oficiálna stránka Visually.

[via The Next Web]